بصری سازی کلان داده – یک روز معمولی از زندگی شهروندان

نمایش یک روز معمولی از زندگی افراد جامعه با بهره گیری از بصری سازی داده ها

زمان های خواب، بیداری، وعده های غذایی، رفت و برگشت به محل کار و زمان های استراحت و تفریح و …

,

از طراحی فرآیند به هوشمندی فرآیند

 

از طراحی فرآیند به هوشمندی فرآیند

فرآیند، قلب کلیه سیستم هاست و بعنوان مشتری اگر ( اگر!)جایی خدمتی بدون نقص دریافت میکنیم و آنرا بعنوان یک رخداد دلپذیر برای دوستان خود بازگو می کنیم باید بدانیم پشت پرده این فرآیندها بر اساس سلایق بهینه شده، ذائقه ما را دریافته اند.

شرکتهای پیشرو همچون آمازون، Ebay, Zolando,Nordea Bank,Honda دل مشتریان خود را هزاران مایل دورتر از کشور مبدا خود با استفاده از این قلب هوشمند ( یا به عبارتی که ما ترجیح می دهیم : فرآیندهای یادگیرنده) برده اند و یک تجربه بیاد ماندنی از خود به جای گذاشته اند.