بصری سازی کلان داده – یک روز معمولی از زندگی شهروندان

نمایش یک روز معمولی از زندگی افراد جامعه با بهره گیری از بصری سازی داده ها

زمان های خواب، بیداری، وعده های غذایی، رفت و برگشت به محل کار و زمان های استراحت و تفریح و …

لیسانس تکنولوژی

 

Why do we use Genuine Software licenses?

Creating a Software, even the smallest game that you play on your mobile phone takes time, people have to think about algorithms of what will happen next, write code, make it look beautiful and then ensure it is safe from hackers and attackers. All this takes machines, manpower and intellect that adds to the cost of software. It has long been debated that software should be made free, and there are Free and Open Source Alternatives for everything, whether Linux as an Operating System, GIMP as a Photo Editing and Manipulation Software, OpenOffice / LibreOffice and even Google Docs as Office Suite Alterantives, Inkscape as an Alternative to a Vector Drawing Program such as CorelDRAW – Yes they require you to learn again, and at times  you may get irritated that it does not work the way you worked, but remember – if you want a free tool, there is one available, if you want to use someone’s creation you need to pay for it.

ادامه مطلب …

,

از طراحی فرآیند به هوشمندی فرآیند

 

از طراحی فرآیند به هوشمندی فرآیند

فرآیند، قلب کلیه سیستم هاست و بعنوان مشتری اگر ( اگر!)جایی خدمتی بدون نقص دریافت میکنیم و آنرا بعنوان یک رخداد دلپذیر برای دوستان خود بازگو می کنیم باید بدانیم پشت پرده این فرآیندها بر اساس سلایق بهینه شده، ذائقه ما را دریافته اند.

شرکتهای پیشرو همچون آمازون، Ebay, Zolando,Nordea Bank,Honda دل مشتریان خود را هزاران مایل دورتر از کشور مبدا خود با استفاده از این قلب هوشمند ( یا به عبارتی که ما ترجیح می دهیم : فرآیندهای یادگیرنده) برده اند و یک تجربه بیاد ماندنی از خود به جای گذاشته اند.