مطالب توسط Amir Mehrabi

,

از طراحی فرآیند به هوشمندی فرآیند

  از طراحی فرآیند به هوشمندی فرآیند فرآیند، قلب کلیه سیستم هاست و بعنوان مشتری اگر ( اگر!)جایی خدمتی بدون نقص دریافت میکنیم و آنرا بعنوان یک رخداد دلپذیر برای دوستان خود بازگو می کنیم باید بدانیم پشت پرده این فرآیندها بر اساس سلایق بهینه شده، ذائقه ما را دریافته اند. شرکتهای پیشرو همچون آمازون، […]